Contact

Transport-handel i spedycja Grażyna Glinka

Address:
44-351 Turza Slaska
Wodzislawska 40B 

Phone:607 995 008
E-mail:transport@glinka-transport.pl

VAT:PL6471072930
Regon:273163874
No. Iden.:Pol/051/7928

Map