Kontakt

Transport-Handel i Spedycja Grażyna Glinka

Adres:
44-351 Turza Śląska
ul. Wodzisławska 40B

Tel.:607 995 008
E-mail:transport@glinka-transport.pl

NIP:PL6471072930
Regon:273163874
Nr Iden.:Pol/051/7928

Mapa